για τον απατό μου...

αλλοτινά

νεότερα πράματα

υπό έκδοση

links

Κρητικό - Ελληνικό Λεξικό

πέψε μου ένα μηνυμα-τάτsι

αλλοτινά

Εκάμετε μπρε σεις κλικι στις φωτογραφίες για να τσι ξανοίξετε καλύτερα...

για τον απατό μουαλλοτινάνεότερα πράματαυπό έκδοσηlink-άτσιαΚρητικό-Ελληνικό λεξικόπέψε μου ένα μηνυμα-τάτsι
Η κατασκευή και φιλοξενία του δικτυακού μου τόπου είναι μια ευγενική χορηγία της
WISE